Drift och underhållsspolning
Vi erbjuder oss att utföra en komplett kontroll och dokumentering av status på era dag- och spillvattenledningar samt brunnar. I samband med detta skapas de bästa förutsättningarna för lägre driftskostnader mindre underhåll och längre livslängd.


 

 

SPOL-OCH SUGNING
Dagvattenteknik utför spolning och sugning av dagvattenledningar och brunnar. Vi kan även bistå med avloppsspolning.
FÖREBYGGANDE SPOLNING
Vi erbjuder att teckna avtal som innehåller årlig  spolning och rörinspektion av era ledningar. 

RÖRINSPEKTION
Inspektion i markförlagda ledningar kan delas in i tre kategorier:
1. Inspektion av huvudledning
2. Inspektion av serviceledning från huvudledning
3. Inspektion av serviceledning från fastighet 

UPPDRAG                                         
Dagvattenteknik utför både stora och små uppdrag och strävar alltid efter att skapa längre livslängd och lägre driftkostnader, vilket innebär en bättre totalkostnad för våra kunder
VI UTFÖR UPPDRAG ÅT
*
Bostadsrättsföreningar
*Fastighetsbolag
*Entreprenadsföretag